Wednesday, 16 November 2011

Hịch ...Tiến sĩ

Ta cùng các ngươi
 Sinh ra phải thời bao cấp
 Lớn lên gặp buổi thị trường.
 
 Trông thấy:
 Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng
 Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước
 Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người
 Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo…
 
 Thật khác nào:
 Đem cổ tích biến thành hiện thực
 Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!
 Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa
 Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao
hao Băng la đét.
 Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm
nguyên tử, ta cũng cam lòng.
 
 Các ngươi ở cùng ta,
 Học vị đã cao, học hàm không thấp
 Ăn thì chọn cá nước, chim trời
 Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến
 Chức nhỏ thì ta… quy hoạch
 Lương ít thì có lộc nhiều.
 Đi bộ A tít, Cam ry
 Hàng không Elai, Xi pic.
 
 Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
 Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.
 Lại còn đãi sỹ chiêu hiền
 Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.
 Lại còn chính sách khuyến khoa
 Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền
thưởng.
 
 Thật là so với:
 
 Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,
 Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,
 Ta nào có kém gì?
 
 Thế mà, nay các ngươi:
 
 Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
 Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
 Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng
 Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?
 Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
 Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
 Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”
 Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
 
 Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
 Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
 Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
 Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật
 Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ
 Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1
 Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy
 Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.
 
 Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na
niếc na nô?
 Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên
nghiên.
 
 Cho nên:
 
 “Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua
 “Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.
 Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt
 Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.
 Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?
 Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?
 Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu
 Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản
 Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm, lưởi bò liếm liếm
 Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ
 
 Thật là:
 
 “Dân gần trăm triệu ai người lớn
 Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!
 
 Nay nước ta:
 
 Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu
 Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh
 Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định
 Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang
 Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!
 
 Chỉ e:
 
 Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn
 Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.
 Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài
 Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.
 Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư
 Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.
 
 Hỡi ôi,
 
 Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo
 Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.
 
 Nay ta bảo thật các ngươi:
 
 Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;
 Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ
 Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia
 Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại
 Mà lo học tập chuyên môn
 Mà lo luyện rèn nhân cách
 Xê mi na khách đến như mưa
 Vào thư viện người đông như hội
 Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to
 Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ
 
 Được thế thì:
 
 Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì
 Đoạt Nô ben không là chuyện lạ
 Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi
 Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.
 Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu
 Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,
 Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,
 Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.
 Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,
 Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.
 Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng
 Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng
 Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?
 
 Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến
lược
 Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà
khoa học chính danh.
 Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là
phường phàm phu tục tử.
 
 Vì:
 
 Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung
 Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục
 Giữ một ngọn cỏ, cành cây, giọt nước trong giang sơn ta cũng làm ta quên ăn
mất ngũ
 Mà các ngươi cứ điềm nhiên lo tranh quyền đoạt lợi
 Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.
 Nếu vậy rồi đây không biết dân Việt ta đi về đâu nữa, ta cùng các ngươi há còn
mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?
 
 Trí thức là nguyên khí quốc gia
 Cho nên ta mới thảo Hịch này
 Xa gần nghiên cứu
 Trên dưới đều theo!

(st)

No comments:

Post a Comment